Idea

konwent

Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury to pierwsze w województwie mazowieckim wydarzenie w całości adresowane do osób zajmujących się animacją kultury oraz edukacją kulturalną. Ambicją Konwentu jest spotkanie oraz integracja środowiska animatorów kultury i pracowników edukacji kulturalnej pracujących w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, szkołach, a także osób będących niezależnymi liderami życia lokalnego, artystów z zacięciem społecznikowskim i wszystkich tych, którym bliskie są zagadnienia animacji kultury.

Rok 2015 to ważny moment dla realizacji takiego wydarzenia: wchodzi w życie Strategia rozwoju kultury w województwie mazowieckim oraz nowy Warszawski Program Edukacji Kulturalnej. W świetle tych dwóch dokumentów warto zastanowić się nad rolą animacji i edukacji kulturalnej w całym województwie oraz przyjrzeć się możliwościom ich rozwoju w warszawskim obszarze metropolitarnym.

W ramach Konwentu odbędzie się debata z udziałem zaproszonych ekspertów oraz dyskusje w grupach roboczych ukierunkowane na wypracowanie wspólnych stanowisk, ustaleń i rekomendacji dla polityk dotyczących animacji i edukacji kulturalnej w województwie. Celem Konwentu jest także wzmocnienie kompetencji zawodowych animatorów i edukatorów oraz wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami działającymi w obszarze kultury. Drugiego dnia uczestnicy będą mogli wziąć udział w cyklu szkoleń i warsztatów branżowych. W programie Konwentu zaplanowano czas na prezentacje ciekawych, innowacyjnych projektów oraz działań z obszaru animacji i edukacji kulturalnej. Partnerzy Konwentu zaproszą także uczestników do udziału w wydarzeniach artystycznych.

Organizatorzy: Służewski Dom Kultury, Forum Kultury Mazowsze, Mazowiecki Instytut Kultury
Partnerzy: Bemowskie Centrum Kultury, Białołęcki Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, Dom Kultury Dorożkarnia, Dom Kultury Kadr, Federacja Organizacji Służebnych Mazowia, Fundacja Obserwatorium, Kultura Dostępna, NCK, Narodowy Instytut Audiowizualny, Pełnomocnik Prezydent Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej, Stowarzyszenie Łucznica, TR Warszawa, Żuromińskie Centrum Kultury
Rada Programowa Konwentu: Zofia Bisiak, Zbigniew Darda, Marcin Jasiński, Grażyna Gnatowska, Anna Michalak-Pawłowska, Krzysztof Mikołajewski, Ewa Willmann, Karol Wittels, Iwona Wujastyk

Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura-Interwencja 2015

scianka_NET_02

Skomentuj


Skip to content