Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury – raport

grudzień 20, 2015 · Autor: Zbigniew Darda

„W dniach 26-28 marca 2014 roku w Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego w Warszawie odbył się  NieKongres Animatorów Kultury. Ambicją NieKongresu było zgromadzenie osób, które uważają/chcą się uważać/nie wiedzą, czy mogą się uważać za animatorów kultury. Zainteresowanie wydarzeniem przerosło oczekiwania oraz możliwości organizatorów. W rezultacie znalazło się wiele osób z każdego województwa, które na NieKongres się zapisały, ale nie zostały zakwalifikowane. Jedną z rekomendacji było zatem zorganizowanie w kolejnych latach podobnych kongresów na poziomie regionalnym.

W województwie mazowieckim pomysł zorganizowania spotkania animatorów kultury wyszedł od członków Forum Kultury Mazowsze. Tematem przewodnim miało być omówienie możliwości wdrażania „Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015-2020”. Dokument został uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 8 września 2015 roku. Jak czytamy w uzasadnieniu do Uchwały, „podejmowanie współpracy, łączenie potencjałów i wyzwalanie kreatywności różnych grup, środowisk i podmiotów zainteresowanych rozwojem Mazowsza, to naczelna idea proponowanej polityki kulturalnej województwa”.

Organizacja Mazowieckiego Konwentu Animatorów Kultury z jednej strony odpowiadała bezpośrednio na cele zapisane w Strategii, tworząc okazję do nawiązania współpracy i doskonalenia kompetencji przez pracowników sektora kultury z województwa mazowieckiego, z drugiej zaś stwarzała uczestnikom możliwość nie tylko zapoznania się z samym dokumentem, ale też debaty nad metodami jego wdrażania.

Konwent odbył się w dniach 25-26 września 2015 r. w Służewskim Domu Kultury w Warszawie, a w jego organizację zaangażowało się kilkanaście podmiotów kultury oraz dziesiątki osób z nimi związanych. Z myślą o kontynuacji spotkań animatorów kultury z Mazowsza, organizatorzy zdecydowali się na dokonanie oceny Konwentu, zarówno pod kątem osiągnięcia zaplanowanych celów, jak i samej organizacji wydarzenia.

Badanie ewaluacyjne było prowadzone zarówno podczas trwania Konwentu, jak i po jego zakończeniu. Opierało się ono na analizie materiału zebranego od uczestników, obserwacji uczestniczącej, jak również na analizie materiałów zastanych (w tym powstałych w ramach organizacji Konwentu). Uzupełnieniem Raportu są rekomendacje wypracowane i zebrane podczas prac grup roboczych w pierwszym dniu Konwentu.

Adresatami Raportu są przede wszystkim organizatorzy Konwentu, instytucje partnerskie oraz wszystkie osoby zaangażowane w jego realizację. Osobnym adresatem jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, którego pracownicy znajdą zebrane w Raporcie opinie uczestników na temat samej Strategii, a także problemów i potrzeb pracowników kultury z Mazowsza. Raport jest także skierowany do wszystkich uczestników Konwentu, których głos był cennym źródłem informacji dla badaczy.

Dziękując wszystkim, za sprawą których ten Raport miał szansę ujrzeć światło dzienne, zapraszam do lektury”.

Karol Wittels

Raport_ewaluacyjny_Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury

Skomentuj


Skip to content