Wizyta Studyjna Forum Kultury Mazowsze w Łucznicy

marzec 25, 2013 · Autor: Zbigniew Darda

w spotkaniu, które odbyło się w dniach 8-9 marca 2013 r. uczestniczyli: Zofia Bisiak, Anna Michalak, Anna Sobczak, Alina Witkowska, Grażyna Gontarz, Janusz Byszewski, Karol Wittels, Radosław Łobarzewski, Marcin Śliwa, Piotr Wlizło
Program:
1. Prezentacja Stowarzyszenia Łucznica.
2. Konsultacje materiałów na temat Kongresu Animatorów Kultury.
3. Ewaluacja dotychczasowej działalności naszego Zrzeszenia.
Naszą wizytę studyjną rozpoczęliśmy od zapoznania z działaniami Stowarzyszenia Łucznica. Stowarzyszenie prowadzi warsztaty dla animatorów, instruktorów artystycznych, dzieci i młodzieży z następujących dziedzin: ceramika, batiki, tkanina tradycyjna, papier czerpany, filc, stolarstwo artystyczne, witraż, patchwork, zabawka miękka, makrama, malowanie na szkle, edukacja architektoniczna. Zofia Bisiak zaprasza, strona www.lucznica.org.pl  
Następnie rozpoczęliśmy konsultacje dotyczące Kongresu Animatorów Kultury przygotowywanego wspólnie przez NCK i Forum Kultury Kraków. Przedyskutowano formę Kongresu, elementy, które – naszym zdaniem – powinny się znaleźć na Kongresie, propozycje NCK-u, sugestie czego powinniśmy unikać. Największe emocje wzbudziła nazwa „kongres” i o tym najdłużej rozmawialiśmy.
Panel dyskusyjny dotyczył funkcjonowania Forum Kultury Mazowsze ustalono, podsumowano dotychczasowe formy działalności i podjęto następujące decyzje:
1. Forum reprezentuje różne nurty w animacji, pracę nad kompetencjami kulturalnymi, wspieranie nieoczywistego potencjału kulturalnego i animację społeczną.
2. Liderem Forum jest Stowarzyszenie Łucznica, koordynatorem działań Zbigniew Darda.
3. Reprezentowanie Forum odbywa się po konsultacjach członków Forum, które typuje swoich przedstawicieli/la do reprezentowania Zrzeszenia Forum Mazowsze w wybranym zagadnieniu czy spotkaniu. W przypadku pojawienia się sprawy w normalnym trybie decyzję podejmujemy na kolejnym spotkaniu Forum, a jeśli sytuacja jest nagła decyzje podejmujemy w drodze mailingowej, decyzje podejmowane są przez min. 2/3 aktywnych członków.
4. W przypadku osób, które nie mogą być na spotkaniu komunikacja następuje poprzez media elektroniczne.
5. Jeżeli Forum podejmie decyzje o realizacji projektu, wniosek składa wytypowana i zaakceptowana organizacja lub instytucja.
6. Członkiem Forum może być osoba reprezentująca organizację kultury (samorządową instytucję kultury albo organizację III sektora) lub osoba fizyczna, działającą w sektorze animacji kultury. Warunkiem nabycia członkostwa jest rekomendacja jednego z członków Forum. (Ustaliliśmy, że wszyscy czujemy się odpowiedzialni za poszukiwanie interesujących animatorów)
7. Ustalono koordynatorów czterech form działań zrzeszenia:
• Wizyty studyjne – Piotr Wlizło
• Praca nad strategią – Marcin Śliwa
• Warsztaty specjalistyczne – Zofia Bisiak
• Projekty – Karol Wittels
8. Wykorzystywanie patronatu FKM:
Wszyscy zainteresowani wykorzystaniem FKM jako patronatu danej imprezy czy przedsięwzięcia zgłaszają (mailowo) taką potrzebę. Prośba jest rozpatrywana przez członków FKM. Ustalono, że 2/3 głosów aktywnych jest potrzebne aby wyrazić zgodę na patronat FKM.
9. Ustalono, że w mediach elektronicznych wszyscy członkowie zaprezentują się w formie „wizytówki”: zdjęcie, wykształcenie, opis aktywności i działalności w swojej organizacji lub instytucji, przykłady projektów, które realizuję, co jest dla niego ważne.
10. Propozycje kolejnych wizyt studyjnych:
• Szydłowiec,
• Podkowa Leśna Ośrodek Kultury i Inicjatyw Obywatelskich,
• Brwinowski Ośrodek Kultury.
• Sierpeckie Centrum Kultury,
11. Zofia Bisiak w imieniu Stowarzyszenie Łucznica zaprosiła na warsztaty przeprowadzenia rekonstrukcji i przenoszenia drewnianych budynków.
12.Wniosek do NCK, podzielono zadania na poszczególnych członków Forum: Radek Łobarzewski, Karol Wittels, Piotr Wlizło, pozostali członkowie dołączają się w miarę potrzeb.

IMG_8286zm IMG_8296zm IMG_8308zm

 

 

 

Kategorie:

Skomentuj


Skip to content