Strategia rozwoju kultury w województwie Mazowieckim na lata 2013-2020 – dokument roboczy

luty 13, 2013 · Autor: Zbigniew Darda

Strategia rozwoju kultury w województwie Mazowieckim na lata 2013– 2020 to dokument, który będzie decydował o tym, jakie działania w czasie najbliższych ośmiu lat samorząd województwa mazowieckiego podejmie w obszarze kultury. Wstępny tekst STRATEGII ROZWOJU KULTURY W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM NA LATA 2013 – 2020 został przygotowany przez zespół pod przewodnictwem Wojciecha Kłosowskiego. Koordynatorem działań była Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana. Instytucja przygotowująca tekst STRATEGII wybrana została w otwartym konkursie ofert rozstrzygniętym 15 października 2012 r. Prace nad tekstem STRATEGII trwały w listopadzie i grudniu 2012 r., a przy jego realizacji wykorzystaliśmy wszystkie dostępne nam materiały z wcześniejszych konsultacji, debat i badań społecznych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w formie powierzenia realizacji zadania publicznego.

strategia kultury

Zapraszamy do włączenia się w prace nad ostatecznym tekstem Strategii rozwoju kultury w województwie Mazowieckim na lata 2013-2020. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami dotychczasowych konsultacji oraz podstawowymi informacjami dotyczącymi roli dokumentu!

(źródło: strona kulturamazowsze2020.pl)

Kategorie:

Skomentuj


Skip to content