Warsztaty Audience Development – relacja z Warszawy

styczeń 24, 2013 · Autor: Zbigniew Darda

14 stycznia w Teatrze Studio odbyły się warsztaty „Kultura – dla kogo i dlaczego? Czyli audience development w praktyce” prowadzone przez Agnieszkę Wlazeł.

Agnieszka zaprezentowała nam swoje doświadczenia z 6 miesięcznego projektu z Liverpoolu, gdzie analizowała i przygotowywała strategię budowania widowni oraz doświadczenia z pracy w małych miejscowościach  z Zachodniopomorskim Forum Kultury.

To było ciekawe doświadczenie. Na sali byli pracownicy instytucji kultury i organizacji pozarządowych z  Łucznicy, Płocka, Nieporętu, Brwinowa, Podkowy Leśnej, Nadarzyna, Radomia, Pomiechówka, Radomska i  Warszawy.

Pani Katarzyna  – jedna z uczestniczek spotkania tak podsumowała swój udział w warsztatach: „Szkolenie utwierdziło mnie w przekonaniu że pytanie: dla kogo? Jest równie ważne, a może i ważniejsze niż:  co? i  po co? Nie wiedziałam, że są kraje, w których traktuje się „organizację widowni”  jako przedmiot oddzielnych studiów. Większość tez przedstawionych przez Agnieszkę Wlazeł czujemy  intuicyjnie – ona pokazała narzędzia i metody, które można wykorzystać.

To spotkanie utwierdziło nas w przekonaniu, że określenie misji musi być powiązane z działaniami dotyczącymi odbiorców, stanowić ich centralny punkt. Budowaniu z nimi relacji,  „Widz w centrum codziennych działań całej instytucji!”. Raz pozyskany widz powinien pozostać w organizacji – pomagają w tym np.  ścieżki rozwoju.  W związku z pytaniem widza o jego potrzeby Agnieszka Wlazeł zwróciła nam uwagę na problem sensownie  skonstruowanych ankiet.”

Rozwój Widowni (ang. Audience Development) to nieznana w Polsce, a szeroko stosowana m.in. w Wielkiej Brytanii metoda – sposób pracy organizacji, firm i instytucji sektora kultury, który skoncentrowany jest na rozwoju ilościowym i jakościowym publiczności wydarzeń kulturalnych.

Rozwój Widowni to marketing sztuki, który wychodzi daleko poza „sprzedaż wydarzeń“ – ma za zadanie aktywizować społeczność wokół działań organizacji, budować relacje z publicznością, animować i rozwijać jej zainteresowania. Chodzi więc zarówno o powiększanie widowni projektów, jak i poznanie i budowanie jej potrzeb. Ważna jest zarówno dbałość o dotychczasową publiczność, jak i świadome docieranie do nowej. Widownią są wszyscy odbiorcy działań organizacji zajmujących się kulturą i sztuką: odbiorcy działań, goście, czytelnicy, słuchacze, widzowie, uczniowie, studenci, partnerzy i sponsorzy.

Audience development to nie kilka uniwersalnych recept, to długofalowy, dynamiczny i całościowo zintegrowany proces stawiający WIDZA w centrum codziennych działań całej organizacji. Działania promocyjno-marketingowe wynikają więc bezpośrednio i są spójne z wizją i misją organizacji.

Arts Council England:
„Termin Rozwój Widowni opisuje działalność, której celem jest odpowiadanie na potrzeby istniejącej i potencjalnej widowni oraz wspieranie organizacji zajmujących się sztuką i kulturą w rozwijaniu istniejących już relacji z publicznością.”

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę www.rozwojwidowni.pl

Kategorie:

Skomentuj


Skip to content