Wizyta studyjna Forum Kultury Mazowsze w Żuromińskim Centrum Kultury

grudzień 31, 2012 · Autor: Zbigniew Darda

Żuromińskim Centrum Kultury to kolejny przystanek na regionalnym szlaku Mazowsza gdzie 12 listopada 2012 r. zagościło nasze Forum. Podczas kilkugodzinnej wizyty Piotr Wlizło dyrektor Centrum przedstawił nam model funkcjonowania swojej placówki, który łączy w sobie charakter kulturotwórczy z funkcjami społecznymi. Żuromińskie Centrum Kultury po remoncie przechodzi wewnętrzne przemiany. Powstaje rada programowa, pracownicy rozwijają swoje kompetencje na różnego rodzajach szkoleniach.

– Ponieważ  podstawą dobrego funkcjonowania samorządowej instytucji kultury jest dobrze działający zespół, który udało mi się zbudować – mówił Wlizło. Podkreślał, że coraz większa część zadań przygotowywanych przez Centrum realizowana jest metodą projektu. Od stycznia 2013 r. w strukturach domu kultury powstanie Centrum Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych. Duże zainteresowanie członków Forum Kultury Mazowsze wzbudził stary projektor filmowy i osobiste przeżycia dyrektora ŻCK z nim związane.

Drugą część  spotkania poprowadziła Bogna Świątkowska – prezes Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana, która na wstępie przedstawiła działalność Fundacji a następnie nakreśliła sytuację związaną z przygotowaniem Strategia Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim. Fundacja otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację tego zadania. Ze względu na bardzo krótki czas przygotowania (do końca grudnia 2012 r.) jest to bardzo trudne przedsięwzięcie. Dlatego ważne jest, przy pracy nad dokumentem, doświadczenie Fundacji zdobyte przy tworzeniu innych dokumentów strategicznych oraz doświadczenie jej współpracowników. Bogna Świątkowska tłumaczyła, że Strategia opierać się będzie głównie na wiedzy, która została zebrana dużo wcześniej, a teraz zostanie zsyntetyzowana i konsultowana na etapie przygotowania dokumentu.

Po jego zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego poddana zostanie kolejnym, szerokim konsultacjom i dalszym uzupełnieniom w 2013 roku .
O tym skąd Fundacja będzie czerpać dane dotyczące przygotowania diagnozy i jakie elementy będzie ona zawierać tłumaczył Karol Wittels. W trakcie dyskusji członkowie FKM wskazali dodatkowe miejsca, w których znajdują się dane mogące być cenne z punktu widzenia  przygotowania strategii.

Następnie ustalono interaktywne  metody pracy nad powstającym dokumentem – wprowadzenie uwag, rekomendacji, tak aby członkowie FKM, którzy reprezentują bardzo różnorodne podmioty, mogli aktywnie uczestniczyć  w pracach nad powstaniem dokumentu. Ustalono również, że kolejne spotkanie FKM w sprawie konsultacji powstającej strategii odbędzie się na początku grudnia.

Trzecia część  spotkania dotyczyła ewaluacji działań Forum Kultury Mazowsze podjętych w ciągu minionego roku. Rozmowa o stylach kultury, stylach placówek czy organizacji, które reprezentujemy, które preferujemy, a które nie. Wielu członków FKM podkreślało, że brakuje im merytorycznej dyskusji na ten temat.

– Impulsem do zaangażowania się w prace Forum było to, że będziemy mogli stworzyć  wspólne projekty, partnerstwa, współpracować  ze sobą i czerpać  ze swoich doświadczeń. Myślałem o projekcie dla wszystkich domów kultury z warsztatami z animacji kulturalnej skierowanej nie tylko do pracowników, ale również do osób, które nie wiedzą co ze sobą zrobić, a chciałyby działać na polu kultury, które nie mają narzędzi albo miejsca – mówił R. Łabarzewski z POKiS i Stowarzyszenia Oto Ja. – Jestem przerażony, że cześć domów kultury dryfuje w stronę modelu instytucji impresaryjnej, czyli cały ruch amatorski powoli zanika. Z mojego punktu widzenia potrzebna jest siła Forum, stworzenie wspólnego projektu opartego na wizytach studyjnych w ośrodkach, które działają  aktywnie na polu animacji oraz  przygotowaniu warsztatów. Może spowoduje to przełamanie fatalnego procesu dryfowania.

Nie było przestrzeni do dyskusji o samym forum; w jaki sposób ma się rozwijać , w jaki sposób przyciągać  ludzi.
Budowanie FKM zaczęliśmy metodą rekomendacji, chcieliśmy wykrystalizować grupę, która będzie się chciała spotykać  na stałe. Myślę, że to się udało. Czas na kolejny etap. Być może warto wrócić  do dyskusji na temat formuły organizacyjnej.
Dla porównania, Forum Kraków ma stały zarząd z określonymi zadaniami przypisanymi do poszczególnych osób wchodzących w jego skład. Ta grupa może szybko reagować. Ułatwia to działania FKK, które pracuje nad gotowymi tematami wypracowanymi przez zarząd. Pytanie: czy to jest już czas na taki model dla FKM?

Część członków FKM twierdziła, że rozmowa o formie organizacyjnej powinna zostać odłożona na później, bo istotniejsze jest to, żebyśmy się lepiej poznali, dowiedzieli się kim jesteśmy. Poprzez poznanie siebie budujemy swoją tożsamość. Potrzebny jest cykl spotkań, podczas których będziemy mogli zaprezentować  swoje instytucje czy organizacje.
Ostatnie spotkania FKM zdominowały sprawy związane ze Strategią. Czas, aby powrócić do rozmów o nas samych, do wymiany doświadczeń i pomysłów. Ostatecznie ustalono, że do rozmowy o tym czym jest dla forumowiczów FKM powrócimy na kolejnym spotkaniu w Łucznicy.

Dalsza część dyskusji dotyczyła wspólnego projektu. Podjęto decyzję, że jeśli jedna instytucja z FKM ma pomysł puszcza o nim informacje do pozostałych członków, proponując włączenie do projektu. W ramach forum wyklaruje się projekt, pomysł organizacyjny, koordynatorzy poszczególnych spotkań. Poszczególne projekty, które powstaną w ramach forum do końca roku mają automatyczny patronat forum.

 

Skomentuj