V spotkanie Forum Kultury Mazowsze w ramach seminarium „Twórcze społeczności z doświadczeń animacji kultury i community arts”

grudzień 19, 2012 · Autor: Zbigniew Darda

Piąte  spotkanie Forum Kultury Mazowsze odbyło się 12 października  2012 r. w ramach seminariumTwórcze społeczności z doświadczeń animacji  kultury i community arts” przygotowanego przez Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Miejscem spotkania była kamienica artystyczna przy ul. Lubelskiej – sala Studium Teatralnego w Warszawie.

Najważniejszym wydarzeniem naszego spotkania była prezentacja Marka Sztarka – niezależnego menadżera z Zachodniopomorskiego Forum Kulturydotyczącaprojektu „Zachodniopomorskie Forum Kultury – sieć animatorów w działaniu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Koncepcję projektu powstała podczas dwudniowego spotkania w Studnicy 14-15 listopada 2011 r. Członkowie Forum przyjęli, że celem głównym projektu jest wzmocnienie i rozszerzenie Zachodniopomorskiego Forum Kultury, jako sieci podmiotów kultury w regionie.

Celami szczegółowymi sieciowego działania Forum w 2012 r. było  podnoszenie kompetencji w zakresie rozwoju widowni oraz zmiany społecznej.

Projekt zakładał realizację kwartalnych spotkań o charakterze debat i szkoleń, z udziałem zewnętrznych ekspertów, cykl czterech dwudniowych warsztatów dla pracowników z poszczególnych instytucji biorących udział w projekcie, organizację trzech wydarzeń artystycznych w wybranych podczas warsztatów miejscowościach (łączących wiedzę zdobytą podczas warsztatów na temat rozwoju widowni i zmiany społecznej). Dodatkowo  wyprodukowano film dokumentalny i wydano publikację podsumowującą projekt.

W realizację projektu  zaangażowani byli następujący partnerzy: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim, Złocieniecki Ośrodek Kultury, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach, Goleniowski Dom Kultury, Nowogardzki Dom Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach, Kamieński Dom Kultury,  Sławieński Dom Kultury, Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego Szczecin Expo, Fundacja Kultury i Sortu „Prawobrzeże”.

Prezentacja projektu wywołała wiele pytań ze strony członków Forum Kultury Mazowsze. Rozwinęła się dyskusja na temat możliwości wykorzystania wypracowanych modeli działania w pracach FKM, formy organizacyjnej forów – modelu lidera instytucjonalnego, zarządów, czy też pracy metodą projektu.

Podczas spotkania odbyła się dyskusja na temat promocji Forum Kultury Mazowsze  – instytucji, organizacji pozarządowych, twórców związanych z FKM – w kanałach informacyjnych (strona internetowa, facebook). Dyskutowaliśmy na temat zamieszczanych w nich treści. Członkowie forum podjęli decyzję, że powinny to być  informacje regionalne związane z ciekawymi projektami, inicjatywami o charakterze kulturotwórczym. W przypadku facebooka ustalono rotacyjny model administrowania fan page FKM.

Karol Wittels oraz Zbigniew Darda przedstawili sprawozdanie ze spotkania z Pawłem Cukrowskim nowym dyrektorem Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w sprawie udziału Forum Kultury Mazowsze przy tworzeniu Strategii Rozwoju Kultury Województwa Mazowieckiego.

Zmiana dyrektora spowodowała, że ponownie przedstawiliśmy rekomendacje do strategii, dotychczasowe działania Forum, jakie są nasze cele i  formy działań.

Dyrektor Paweł Cukrowski zapewnił, że zapozna się z naszą prośbą i rekomendacjami i odpowie na nie pisemnie.

Piąte spotkanie Forum Kultury Mazowsze zakończyła dyskusja na temat ewaluacji rocznych działań naszego Forum. Ustaliliśmy, że dokonamy jej na spotkaniu w Żuromińskim Centrum Kultury  12 listopada 2012 r.

Skomentuj