IV spotkanie Forum Kultury Mazowsze

grudzień 19, 2012 · Autor: Zbigniew Darda

Czwarte  spotkanie Forum Kultury Mazowsze, odbyło się w poniedziałek 15 maja 2012 r. w Teatrze Studio w Warszawie

Głównym punktem programu było przedstawienie wniosków z prac w podstolikach  tematycznych związanych z II Forum „Strategia dla kultury”, w którym wezmą udział przedstawiciele naszego Forum Karol Wittels oraz Piotr Wlizło.

Dyskusja odbywała się w następujących obszarach tematycznych:

– Mazowsze a Warszawa: konkurencja czy synergia? Jak rozwijać kulturę w sąsiedztwie wielkiej metropolii?

– Nowe wyzwania edukacyjne stojące przed kulturą. Co zrobić wobec niedostatków edukacji kulturalnej w szkołach, w rodzinach, w mediach?

– Działalność kulturalna a rozwój kapitału społecznego. Czy kultura powinna wziąć na siebie świadomą odpowiedzialność za budowanie więzi między ludźmi?

Wnioski z dyskusji zostaną przedstawione podczas II Mazowieckiego Forum – Strategia dla Kultury 23 maja 2012 r. w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, zorganizowanym przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Do udziału w Konferencji zaproszono m.in. przedstawicieli Parlamentu, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządowych Instytucji Kultury, Samorządów Mazowieckich, Mazowieckich Domów Kultury, animatorów kultury. Przedsięwzięcie to ma charakter konferencyjno – warsztatowy. Jest spotkaniem ludzi związanych z kulturą w województwie mazowieckim i ma zainicjować prace nad wyznaczeniem nowych kierunków, docelowych obszarów oddziaływania polityki kulturalnej regionu, które zostaną wykorzystane do regionalnej Strategii Kultury Województwa Mazowieckiego. Mazowieckie Forum  – Strategia dla Kultury będzie okazją do dyskusji seminaryjnej podzielonej odpowiednio na trzy panele tematyczne, które dotyczyć będą:  relacji Mazowsza z Warszawą, nowych edukacyjnych wyzwań stojących przed kulturą i roli kultury w budowaniu kapitału społecznego w naszym regionie.

Skomentuj