Forum Kultury Mazowsze. III spotkanie w Płocku

marzec 2, 2012 · Autor: Zbigniew Darda

Trzecie spotkanie członków i sympatyków Forum Kultury Mazowsze, odbyło się w 22 lutego 2012 r. w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki oraz w GALERII SZTUKI: brut, naif, outsiders art, insitus, innej i samorodnej prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne OTO JA w Płocku.

Program spotkania:

  • Prezentacja gospodarzy – Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki i Stowarzyszenia Artystyczno-Edukacyjnego OTO JA
  • Odczytanie listu dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
  • Relacja ze spotkania z Jerzym Lachem Marcina Jasińskiego i Karola Wittelsa, dyskusja
  • Relacja ze XI spotkania Forum Kraków oraz warsztatów związanych z powołaniem Stowarzyszenia Instytucji Upowszechniania Kultury dla Kultury
  • Prezentacja przez Wojciecha Kłosowskiego i Marcina Śliwę książki „Kierunek Kultury” przygotowanej przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie
  • Wolne wnioski

Karol Wittels przedstawił relacje ze spotkania z Jerzym Lachem – Dyrektorem Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz odczytał przesłany przez niego list:

Pan KAROL WITTELS
Pan MARCIN JASIŃSKI
Forum Kultury Mazowsze

Szanowni Panowie

W nawiązaniu do pisma Forum Kultury na Mazowszu dotyczącego propozycji związanej z procesem powstawania Strategii Rozwoju Kultury oraz zestawu pytań, na które Strategia powinna odpowiadać, uprzejmie informuję, że Departament Kultury, Promocji i Turystyki przystąpi do prac nad projektowanym dokumentem. Przy pracach nad ww. dokumentem zaprosimy Stowarzyszenie Akademia Łucznica, Stowarzyszenie Instytucji Upowszechniania Kultury dla Kultury oraz osoby zainteresowane kulturą i dziedzictwem do współpracy. Dodam, że w przyszłym dokumencie należy uwzględnić nową ustawę o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw, która obowiązuje od 1 stycznia br.

W nawiązaniu do załącznika nr 2 pisma FKM oraz pytań w nim zawartych należy dodać, że część z nich wymaga nowych często innowacyjnych opracowań biorących m.in. pod uwagę ogólnoświatowe dynamiczne procesy przemian, które dotyczą także kultury i dziedzictwa. Myślę, że w tym kontekście (w nawiązaniu do pyt. 13.) określenie horyzontu czasowego strategii będzie jednym z kluczowych. Ważne jest (dotyczy m.in. pyt. 2, 4, 5.) wyważenie zadań oczekiwanych od samorządów i mieszkańców z zadaniami twórców, podmiotów publicznych i niepublicznych. Zagadnienia poruszane w pytaniach, będą w możliwie najszerszy sposób omawiane podczas prac nad przyszłą Strategią Rozwoju Kultury.

Uprzejmie też informuję, że z powodów niezależnych, nie będę uczestniczył w dniu 22 lutego 2012 r. w Płocku w spotkaniu Forum Kultury Mazowsze. Życzę wszystkim uczestnikom udanych obrad. Uprzejmie też proszę o materiały ze spotkania.”

Całe spotkanie zakończyła wizyta w GALERII SZTUKI: brut, naif, outsiders art, insitus, innej i samorodnej, gdzie gospodarze przedstawili nam zbiory Galerii, zapoznali z sukcesami i trudnościami prowadzenia przez stowarzyszenie tego typu działalności. W wyniku dyskusji udało się nakreślić wiele rozwiązań mogących pomóc w ulepszeniu modelu funkcjonowania, zdobywania sponsorów, promocji, gromadzenia zbiorów itp.

Skomentuj


Skip to content