Forum Kultury Mazowsze. Zawiązanie zrzeszenia

luty 2, 2012 · Autor: Zbigniew Darda

W dniu 7 listopada 2011 r. w warszawskim Teatrze Studio zawiązało się regionalne zrzeszenie osób zajmujących się animacją kultury pod nazwa Forum Kultury Mazowsze. Forum tworzą przedstawiciele działających na Mazowszy instytucji kultury, organizacji pozarządowych, szkół wyższych, administracji publicznej oraz animatorów. Uczestników spotkania powitał dyrektor Teatru Studio Roman Osadnik.

W spotkaniu założycielskim FK Mazowsze uczestniczyło 16 osób:

 • Zofia Bisiak – Stowarzyszenie Akademia Łucznica
 • Marcin Jasiński – Biuro Kultury m.st. Warszawy
 • Anna Michalak – Forum Kraków, DK Dorożkarnia w Warszawie
 • Marcin Śliwa – Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie
 • Alina Witkowska – Sieć Miasto Ogrodów, Sieć Dom Kultury +, Centrum Kultury i Inicjatyw Lokalnych Podkowa Leśna
 • Zbigniew Darda – sieć – Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, DK Zacisze w Warszawie
 • Maria Koc – Sokołowski Ośrodek Kultury w Sokołowie Podlaskim
 • Piotr Wlizło – Żuromińskie Centrum Kultury
 • Bogdan Wawrzeczko – Parafia Ewangelicko-Augsburska w Węgrowie
 • Grażyna Gnatowska – Klub Osiedlowy SURMA w Warszawie, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
 • Karol Wittels – Fundacja Obserwatorium, TR Warszawa
 • Waldemar Dolecki – Fundacja na rzecz kultury i sztuki dla dzieci Plac Zabaw – Teatr
 • Iwona Markiewicz – Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne Oto Ja, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
 • Zofia Dworakowska – Uniwersytet Warszawski Instytut Kultury Polskiej
 • Karolina Pluta – Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
 • Krzysztof Mikołajewski – Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Każdy z uczestników spotkania, w krótkiej prezentacji, przedstawił swoje obszary działalności. Marcin Jasiński dokonał prezentacji Forum Kraków oraz Zachodniopomorskiego Forum Kultury . Następnie omówił dotychczasowe przygotowania przy tworzeniu FK Mazowsze. Przedstawił cele działania Forum oraz formy realizacji celów wypracowane przez grupę inicjatywną.

Celami działania Forum są:

 • Wymiana doświadczeń i informacji, a także integracja osób działających w sektorze animacji kultury;
 • Promowanie dobrych praktyk związanych z sektorem animacji kultury;
 • Reprezentowanie środowiska animatorów kultury wobec administracji samorządowej.

Forum realizuje cele w szczególności poprzez:

 • Spotkania, seminaria, konferencje i giełdy projektów;
 • Prowadzenie działalności informacyjnej;
 • Promocja wydawnictw;
 • Inicjowanie i realizację partnerskich projektów w zakresie celów Forum;
 • Wyrażanie stanowisk w sprawach publicznych dotyczących animacji kultury;
 • Podejmowanie inicjatyw przy tworzeniu listy priorytetów, dokumentów strategicznych i innych rozwiązań związanych z rozwojem kultury na Mazowszu;
 • Współpracę z samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami i osobami – aktywistami, animatorami kultury, akademickimi ośrodkami wiedzy w regionie i za granicą, zainteresowanymi celami Forum;
 • Udzielenie/Przyznanie patronatu Forum przy realizacji projektów kulturalnych.

Na spotkaniu poruszano również tematy dotyczące:

 • Formy przyjmowania nowych członków FK Mazowsze – otwarta czy zamknięta?
 • Kierunku rozwoju FK Mazowsze – kompleksowej wizja kultury na Mazowszu.
 • Udział w współtworzeniu Strategii Rozwoju Kultury przygotowywanej przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Skomentuj


Skip to content